секция

Индивидуален проект. От ламинирани плоскости с алуминиев кант.